Thu nhập ròng là gì? Tại sao nó quan trọng với doanh nghiệp?

Hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp của bạn là rất quan trọng. Và có nhiều chỉ số quan trọng bạn nên theo dõi có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là thu nhập ròng, cho biết liệu công ty của bạn có tạo ra lợi nhuận hay không. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để có thông tin rõ hơn về thu nhập ròng nhé.

1. Khái niệm thu nhập ròng

Thu nhập ròng là số lợi nhuận kế toán mà một công ty còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí của mình. Thu nhập ròng được tìm thấy bằng cách lấy doanh thu bán hàng và trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng & quản lý, khấu hao và phân bổ, chi phí lãi vay, thuế và bất kỳ chi phí nào khác.

Thu nhập ròng
Thu nhập ròng là gì?

2. Sự quan trọng của thu nhập ròng đối với doanh nghiệp

Thu nhập ròng cũng được sử dụng để tính toán các số liệu khác như tỷ suất lợi nhuận ròng và dòng tiền hoạt động. Các ngân hàng xem xét thu nhập ròng khi phê duyệt đơn xin vay vốn kinh doanh, các nhà đầu tư cũng vậy khi quyết định có đầu tư vào một công ty hay không. Thu nhập ròng giống như một công cụ để các công ty tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), một thước đo lợi nhuận được sử dụng rộng rãi, để báo cáo cho các cổ đông và các nhà đầu tư khác.

Thu nhập ròng cũng được sử dụng để tính toán tỷ suất lợi nhuận ròng, là thu nhập ròng được biểu thị bằng phần trăm doanh thu. Điều này cho thấy có bao nhiêu doanh thu được chuyển thành lợi nhuận thực tế sau khi chi phí được thanh toán. Các công ty hoạt động có hiệu quả hơn sẽ có tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ suất lợi nhuận cao hơn, nhưng điều này sẽ khác nhau tùy theo ngành.

Thu nhập ròng
Sự quan trọng của thu nhập ròng

3. Thu nhập ròng và mô hình tài chính

Các doanh nghiệp sử dụng thu nhập ròng trong mô hình tài chính để dự đoán hiệu suất trong tương lai của họ dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ. Mô hình tài chính có thể được sử dụng để dự báo doanh thu, chi phí và dòng tiền, giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định về ngân sách về đầu tư vốn, nhân sự và các yêu cầu về nguồn lực khác.

4. Thu nhập ròng và Thuế kinh doanh

Thu nhập ròng là lợi nhuận còn lại sau tất cả các khoản chi phí, bao gồm cả thuế kinh doanh, đó là lý do tại sao nó đôi khi còn được gọi là thu nhập ròng sau thuế (NIAT). Báo cáo thu nhập của một công ty cũng sẽ hiển thị thu nhập ròng trước thuế của công ty, điều này có thể hữu ích khi so sánh các doanh nghiệp ở các vùng có thuế suất khác nhau.

5. Thu nhập ròng so với Dòng tiền

Trong khi thu nhập ròng phản ánh lợi nhuận kế toán mà một doanh nghiệp tạo ra trong một thời kỳ cụ thể, thì dòng tiền phản ánh lượng tiền thực sự đến hoặc đi ra. Dòng tiền dương có nghĩa là doanh nghiệp có thể thanh toán các chi phí thông thường và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Một công ty có thể có lãi nhưng vẫn có dòng tiền âm và ngược lại. Các công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu khi thu được và chi phí khi phát sinh, không phải khi tiền thực sự được chuyển đến tay. Vì vậy, nếu một công ty kiếm được nhiều doanh thu bán hàng trong một kỳ nhưng không được thanh toán cho đến khi kết thúc kỳ, thì công ty đó có thể cho thấy lợi nhuận trong kỳ nhưng vẫn có dòng tiền âm.

Thu nhập ròng là dòng đầu tiên trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Các chi phí trích trước không phải tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao, đã được trừ đi khi tính thu nhập ròng, được cộng trở lại vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ để cung cấp bức tranh về tình hình tiền mặt thực tế của một công ty hơn là khả năng sinh lời của công ty.

6. Kết

Thu nhập ròng phản ánh liệu một doanh nghiệp có kiếm được tiền hay không sau khi tất cả các chi phí được trừ khỏi tổng doanh thu. Các doanh nghiệp có thể phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu hoặc cổ đông hoặc đầu tư vào công nghệ mới hoặc cơ hội tăng trưởng. Việc chứng minh khả năng tạo ra thu nhập ròng mạnh có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng đảm bảo các khoản vay và đầu tư ngân hàng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.