Tài sản ngắn hạn là gì? Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp

Phân loại tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán thể hiện các tài sản có thể được tiêu thụ, bán hoặc sử dụng trong vòng một năm dương lịch. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về tài sản ngắn hạn nhé.

1. Khái niệm

Tài sản ngắn hạn là gì? Cùng tìm hiểu ngay khái niệm sau đây.

Tài sản ngắn hạn (hay còn gọi là tài sản lưu động) là những tài sản có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng bán để thu hồi tiền từ thị trường, thường là trong vòng một năm. Các tài sản ngắn hạn này có thời gian đáo hạn dưới 12 tháng và có tính giao dịch và thị trường cao.

Tài sản ngắn hạn dùng để chỉ những đồ đạc của công ty có thời hạn sử dụng thấp. Chúng bao gồm tiền mặt, chứng khoán, các khoản phải thu và các chi phí như tiền thuê nhà. Nó giúp mô tả mức độ thanh khoản của công ty và cách nó có kế hoạch tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra hàng ngày của mình.

Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn là gì?

2. Lợi ích của tài sản ngắn hạn

  • Chúng mang tính thanh khoản cao và thường được dùng trong việc quản lý vốn lưu động của công ty.
  • Người ta còn sử dụng chúng để phân tích tỷ lệ và nhóm ngang hàng. Nó cũng nói về trạng thái thanh khoản của công ty và tính thanh khoản của công ty như thế nào để hoàn trả các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.
  • Có một lượng tài sản ngắn hạn tốt trong bảng cân đối kế toán của công ty làm cho công ty có tính thanh khoản cao. Ngoài ra, nó còn cho mọi người biết về kế hoạch của công ty khi có nhiều tiền mặt hơn và thu nhập giữ lại nhiều hơn được sử dụng cho tương lai và đầu tư vào các mục tiêu tương lai của công ty.
  • Tài sản ngắn hạn hay tài sản lưu động có khả năng chuyển đổi và sử dụng cao, chúng tồn tại vật chất và hữu hình.
Tài sản ngắn hạn
Lợi ích của tài sản ngắn hạn

3. Bất lợi của tài sản ngắn hạn

  • Quá nhiều tài sản lưu động bị ràng buộc trong bảng cân đối kế toán; đây có thể là một dấu hiệu cho thấy tình hình tài chính xấu của công ty.
  • Quá nhiều vốn bị mắc kẹt trong tài sản hiện có của công ty cho thấy vốn lưu động kém hiệu quả và công ty đang không sử dụng hợp lý tài sản hiện tại của mình. Tài sản ngắn hạn còn khiến các doanh nghiệp dễ bị mất thị phần kinh doanh.
  • Vì có mang tính thanh khoản cao nên tài sản ngắn hạn là một phần tốt để phân tích vì các công ty không thể có quá nhiều tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán của mình, đặc biệt là tài sản như tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng.

4. Đo lường tính thanh khoản với tài sản ngắn hạn

Tính thanh khoản của công ty đề cập đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty và nó có thể được đo lường bằng cách sử dụng tài sản hiện tại của công ty.

Nếu công ty có đủ tài sản lưu động (tức là tài sản lưu động có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt mà không mất quá nhiều giá trị) để trang trải các khoản nợ ngắn hạn thì công ty đó được coi là có tính thanh khoản.

Nếu công ty không có đủ tài sản lưu động và không thể trang trải đủ các khoản nợ ngắn hạn, thì công ty đó được coi là kém thanh khoản, đây thường là một dấu hiệu nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư và chủ nợ.

Các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh tài chính của công ty và triển vọng trong tương lai bằng cách phân tích tài sản hiện tại và các nhà đầu tư thường sử dụng các tỷ lệ khác nhau để đánh giá giá trị tài sản hiện tại của công ty.

5. Kết

Do đó, để duy trì một công ty hoạt động hiệu quả thì việc rất cần thiết là mọi người cần phải phân tích tài sản ngắn hạn một cách cẩn thận. Ngoài ra, tài sản ngắn hạn cũng được sử dụng nhiều trong phân tích tỷ số của công ty, nó giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị trí của công ty so với các công ty cùng ngành trên toàn cầu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *